Categories

AvÍS legal

1. Objecte

ImaginaShop es un domini de Internet de titularitat de IMAGINA SHOP ONLINE S.L., amb NIF: B65921215 i amb Domicili Social a Alexander Fleming, 12 - 08100 Mollet del Vallès.

Aquest Avís Legal regula la utilització d'aquest domini.

La utilització d'aquest web implica l'acceptació per part de l'usuari de les condicions incloses en aquest avís.

Per una altra banda, IMAGINA SHOP ONLINE S.L., adverteix que, tant els continguts i serveis d'aquesta pàgina web com les pròpies condicions d'ús, poden ser modificades sense prèvia notificació.

2. Condicions d'ús

L'usuari es compromet a que, en els apartats en que sigui necessari que es registri per poder accedir als mateixos, facilitar dades reals, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporsionades al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S'informa que en cas de ser menor d'edat haurà d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o responsables legals per poder accedir als serveis oferts. IMAGINA SHOP ONLINE S.L. no es responsabilitza en el cas que les dades sobre el tema siguin inexactes o falses.

El "Portal" només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l'usuari s'obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presennts Condicions Generals d'Ús, a No utilitzar els serveis del portal per a la realització d'activitats contràries a la legislació Espanyola, a la moral i a l'ordre públic, asumint por part de l'usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis al titular del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il•legals o no permeses entre d'altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

  • Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no asumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, de tal manipulació o alteració per tercers.
  • Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el "portal" i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris.
  • Introduir i/o utilitzar programes d'ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys al "portal", en qualsevol dels serveis, o en qualsevol actiu (físic o lògic) dels sistemes d'informació del titular del domini.
  • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel•lectual i industrial.
  • Ocultar i falsejar l'origen de missatges de correu electrònic.
  • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.
  • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, salva que es disposi de l'autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
  • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d'usuari i les claus d'accés.

IMAGINA SHOP ONLINE S.L. no respon als enllaços (links) a altres pàgines d'Internet de tercers i la seva existència no implica que IMAGINA SHOP ONLINE S.L. aprova o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines Web no estan controlades per IMAGINA SHOP ONLINE S.L ni cobertes per la presenta Política de Privadesa. Si accedeix a altres pàgines Web utilitzant els links proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri's que està conforme amb les Polítiques de Privadesa d'aquestes terceres pàgines Web abans de facilitar cap tipus d'informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l'ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d'accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L'usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l'autor.

El prestador autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent d'en tot caso redirigir al lloc web principal del prestador.

3. Enviament i lliurament

Des que ens realitzes la comanda, calcula que en un termini entre 5 i 10 dies laborables el rebràs a l'adreça que ens hagis indicat a través de l'agència de transports NACEX.

Com puc assegurar-me haver realitzat correctament la compra?
Un cop hagi fet la seva comanda i realitzat el pagament, vostè rebrà un email de tramitació de comanda. En el cas que no ho rebés, li recomanem que comproveu que aquest no ha estat remès a la safata de correu brossa. Si finalment no l'ha rebut, li recomanem que es posi en contacte amb el nostre departament d'atenció al client trucant al 695 382 944 o a través de l'adreça de correu electrònic info@imaginashop.com

Què passa si ningú pot rebre la comanda en el moment del lliurament?
Per a les entregues a domicili, en cas d'absència, el transportista deixa una notificació de pas amb indicació de la següent passa pel seu domicili. El Client pot trucar al transportista per fixar una nova data de lliurament. L'usuari estarà obligat a comprovar el contingut de la tramesa en el moment de la recepció i informar immediatament de les reclamacions que es produeixin. Transcorregudes 48 hores després de la recepció no es podrà retornar el material.

4. Devolucions

A causa que el procés de fabricació dels nostres articles és totalment personalitzat i únic no és possible retornar el producte, a més podràs visualitzar en tot moment com va a quedar, per tant no hi haurà sorpreses en el moment del lliurament.

Únicament en cas de que el material s’hagi fet malbé durant el transport, podreu retornar la comanda.

Us recomanem que quan rebeu la comanda, comprobeu que el embalatge no està fet malbé, i en el cas de que hi veieu qualsevol desperfecte, ho indiqueu en el albarà del transportista, i si us és possible, obriu i verifiqueu el quadre davant del mateix transportista.

Els articles han de ser retornats dins del seu embalatge original i/o ben protegits.

La devolució del / s article (s) durant aquest període s'ha de fer imperativament seguint el procés detallat a continuació:

Devolucions des d'Espanya peninsular i Illes Balears:

La devolució dels productes és gratuïta per a Espanya Peninsular i Illes Balears i es realitza a través de Nacex.

Les devolucions de altres indrets, van per compte del comprador.

En cas de devolució, ens podeu enviar un email a: info@imaginashop.com i organitzarem la recollida. 

5. Ús de cookies

IMAGINA SHOP ONLINE S.L. pot utilitzar Cookies que reuneixin informació sobre les preferències dels Usuaris. Les Cookies no faciliten el nom de l'Usuari ni cap altra dada de caràcter personal tret que el propi Usuari els faciliti de forma voluntària.

L'Usuari pot establir que el seu programa navegador li adverteixi de la recepció de Cookies i sigui capaç d'impedir la seva instal•lació en el Disc dur.

6. Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola.

7. Territori d’aplicació per al servei

L'àmbit d'aplicació dels serveis que s'ofereixen cobreix: Espanya.

8. Pagament

S'ofereix el pagament amb targeta de crèdit a través d'una passarel•la de pagament segura (Sabadel Atlantic). En ser un producte personalitzat i únic, el pagament ha de fer-se per endavant. També es pot efectuar el pagament mitjançant PayPal i transferència bancària.

9. Drets de propietat intel•lectual

L'usuari assumirà la responsabilitat del contingut de les imatges enviades i garantirà que és l'únic titular de tots els drets que existeixin sobre les imatges manades per ell. L'usuari garantirà que no vulnera els drets de tercers sobre les persones o objectes representades en les fotos i assumirà la responsabilitat derivada de les eventuals infraccions sobre drets de propietat intel•lectual, obligant-se a primer requeriment per escrit a eximir-nos de qualssevol reclamació que ens pugui ser realitzada per tercers, dels eventuals danys i perjudicis que es produeixin i dels quals ell sigui responsable. L'usuari mantindrà tots els drets i obligacions sobre totes les dades i documents que ens hagi facilitat. No obstant això, en el marc de la comanda efectuada tindrem dret a utilitzar i a modificar les dades i documents facilitats a l'efecte de la realització de la comanda.